مرحله اول

دریافت اطلاعات اولیه از کارفرما

مرحله دوم

برسی ، مشاوره ، برآورد هزینه

مرحله سوم

اعلام هزینه ، ارسال قرارداد

مرحله چهارم

اجرا ، برسی ، تست ، تحویل پروژه

پشتیبانی

پشتیبانی از پروژه به مدت یک ماه

ملاقات با ما

  • اصفهان ، بزرگمهر ، بعد از چهارراه نورباران ، کوچه شهرستانی ، ساختمان
  • vedweb2019@gmail.com
  • 09162698920
  • 031-36612150
لوگو